Information om

 

 

 

Det är oerhört viktigt för oss att säkra våra gäster om de säkerhetsåtgärder vi har infört under dessa tider för att skydda våra gäster samt vår personal, och vårt samhälle i stort. Vi håller oss ständigt uppdaterade på den senaste informationen om Covid-19 från Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Vi har alltid satt hygien och hantering av mat som första prioritet, Nedan kan ni se hur vi alltid har hanterat hygien och hantering av mat samt ett par nya punkter som är inlagda.

 


✓ Säkerställa att vår personal är informerad och uppdaterad om Covid-19 och myndigheternas rekommendationer
✓ Stärkt våra rutiner för städning, rengöring och hygien ännu mer
✓ Ser till att ständigt tvätta händerna med tvål och vatten

✓ Ser till att desinfektera alla ytor regelbundet

✓ Ser till att använda nya handskar vid hantering av mat
✓ Ber personal att stanna hemma vid minsta sjukdomstecken oberoende orsak
✓ Ökar utrymmet mellan borden så gott det går så att gäster sitter med ett större avstånd mellan sig

våra renhållnings- och hygienrutiner